Jdi na obsah Jdi na menu
 


Průzkum úseku 183 I.

4. 10. 2009

Dne 3.října 2009 jsme provedli průzkum větší části úseku 183 Borovany se zaměřením na 1. sled 1. HOP od objektu č. 1 u Borovanského mostu po objekt č. 52 východně Mladošovic (celkem 29 objektů). V úseku 183 byly vybetonovány jen 3 objekty 2. sledu u Borovan a 5 započato – výkop, základová deska. Po jejich pozůstatcích bude pátráno příště.

Nyní k jednotlivým objektům, jejichž stanoviště jsme prozkoumali.

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

1/A - 160 – Nenalezen – zahlazen. Stál v blízkosti borovanského mostu přes řeku Stropnici, což ho původně uchránilo před odstřelem a byl proto jen zazděn. Za okupace se ale rozneslo, že jsou v něm údajně ukryté zbraně a byl proto otevřen a dodatečně odstřelen a vytěžen.

 
2/A-140Z - původně plánován jako A-120Z
 

4/A - 160z – Rumiště s fragmentem záhozu, silně zarostlé a zasypané odpadem.

 

5/A - 180z – Nenalezen – pravděpodobně zahlazen v oploceném areálu střelnice. Tento objekt byl atypickým tím, že měl kvůli bahnitému terénu prodlouženy obvodové stěny o 70cm a prostor mezi nimi byl vyplněn štěrkem. V prostoru stanoviště tohoto objektu se na jediném místě dochovalo staré koryto náhonu, které vedlo vedle samotné řeky a prostor mezi ním a řekou byl využit k vedení protipěchotní překážky.

 

7/A - 180z – Nenalezen – zahlazen v poli.

 

8/A - 160z – Nenalezen – zahlazen v poli.

 

9/Ez – Zahlazen v poli – v místě stanoviště nalezeny větší kusy betonu. Tento objekt byl zajímavý tím, že jako typ E s čelní palbou byl vložen do prvního sledu.

 

11/A - 140z – Nenalezen – zahlazen v poli.

 

13/A - 180z – Zahlazen v poli – v oraništi jen betonová drť.

  

15/A - 120z – Nenalezen – zahlazen v poli.

 

17/A - 140z – Nenalezen – zahlazen v poli.

  

19/A - 160z – Nenalezen – zahlazen v poli.

  

21/A - 180z – Rozvalen – všechny větší železné části vyrubány. Strop opřen o čelní stěnu uvnitř objektu.

  

23/A - 180z – Rozvalen – Konzole pod ventilátor provrtány – jedna díra. Periskopické trouby osazeny. V týlové stěně nalezena i zabetonovaná škrabka na boty, vchodová střílna vyrubána.

  

24/A - 180 – Rozvalen – konzole pod ventilátor neprovrtány, periskopické trouby osazeny.

  

26/A - 160 – Rozvalen – konzole pod ventilátor neprovrtány, periskopické trouby osazeny, vchodová střílna vyrubána. Strop se posadil na hranu uvnitř objektu. Dochována odvodňovací strouha od objektu.

  

28/A - 160 – Rozvalen – konzole pod ventilátor provrtány – jedna díra, periskopické trouby osazeny, vchodová střílna vyrubána.

  

30/A - 160z – Rozvalen – Vchodová střílna vyrubána, silně zarostlý, na čelní stěně posazen posed. Poslední objekt hájený 1.pěším plukem.

  

32/A - 140z – Nenalezen – zahlazen. Od tohoto objektu byly všechny další na východ hájeny v září 38 11. rotou III.praporu 29.pěšího pluku.

  

34/A - 180z – Nenalezen – zahlazen.

  

35/A - 120z – Nenalezen – zahlazen, v databázi mylně uváděn jako rozvalený.

  

37/A - 140z – Rozvalen – periskopické trouby osazeny, dochován GS bez uzávěru. V databázi mylně uváděn jako A - 160z.

  

39/A - 200z – Rozvalen – periskopické trouby osazeny, konzole ventilátoru neprovrtány, vchodová střílna vyrubána – ještě nedavno zde byla 2. typu.

  

41/A-180 – Rozvalen – periskopické trouby osazeny, konzole ventilátoru neprovrtány, dochovaná vchodová střílna firmy Bächer 1. typu – číslo pro korozi nečitelné.

  

43/A - 140 – Rozvalen – periskopické trouby osazeny, vchodová střílna vyrubána, konzole pod ventilátor provrtány – 2 díry.

  

45/A - 160 – Rozvalen – periskopické trouby osazeny, vchodová střílna vyrubána, konzole pod ventilátor provrtány – 2 díry. Drobná zajímavost – ve vlhkém prostředí zde vzlínající vápenec ze stropní desky vytváří drobné krápníky.

  

47/A - 180 – Rozvalen – periskopické trouby osazeny, konzole ventilátoru provrtány – 2 díry. U tohoto objektu je zarážející, že byl proveden jeho odstřel i přes bezprostřední blízkost hájovny – 30m, která zde již ve 30.letech stála.

  

49/A - 180 – Rozvalen – vchodová partie zničena, periskopické trouby osazeny a dochovány nepoškozené.

  

50/A - 180z – Rozvalen – vchodová střílna 1.typu dochována bez značky výrobce, číslo opět nečitelné. Konzole ventilátoru provrtány – 2 díry, periskopické trouby osazeny. Tento objekt jako jediný z prozkoumaných byl omítnut, což by mohl vysvětlit fakt, že přímo u něj bylo v roce 1938 skladiště materiálu ke stavbě úseku.

  

52/A - 160 – Rozvalen – trosky byly zemědělskou technikou nahrnuty na jednu hromadu a zčásti zasypány hlínou.

 

---------------------------------

 

Shrnutí:

Úsek byl těžen od Borovan a zřejmě zde působila i druhá těžařská skupina, čímž se vysvětluje mezera 3 zahlazených objektů u rybníka Smrk. Všechny objekty 1.sledu měly osazené periskopické trouby. Vchodové střílny dodávaly nejméně 3 firmy – kromě zjištěných dvou různých střílen 1. typu, víme, že zde byly osazovány i střílny 2. typu a to v západní části. Je zarážející, že dnes rychle mizí i desky vchodových střílen. Ventilátorů byl v úseku nedostatek a byly osazovány jen do důležitějších objektů v otevřeném terénu bez výraznějších přírodních překážek. Ventilační soupravy zřejmě osazovaly nejméně 2 pracovní skupiny, čímž se vysvětluje, že objekty k západní části mají v konzolách provrtány jednu díru a ve východní části 2 díry. Podle archivních podkladů mělo být několik dnes vytěžených objektů na začátku úseku omítnuto a nakamuflováno. Z rozvalených objektů má omítku jen jeden jediný – viz. č.50. V tomto úseku byly objekty odstřelovány trochu nestandartním způsobem při kterém stropní deska dopadla do rozvaleného objektu a měla tendenci dopadat na hranu, oproti jiným oblastem, kde většinou strop dopadl za objekt do prostoru záhozu a velké kusy stěn zde dopadaly až do vzdálenosti 30m, což vše může ukazovat na použití silnějších náloží. Vnitřní bednění bylo pokládáno klasicky vodorovně a bylo použito i na krycí „ucha“ (např. v úseku 182 bylo použito plechu). Všechny objekty měly provedenou izolaci, zához a osazené háky maskovací sítě, které jsou ale všude uřezány.

 

Náhledy fotografií ze složky Průzkum úseku 183 I.