Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oprava hraničních sloupů v Českých Velenicích 1938 + dodatky

Minulý rok vyšla zajímavá kniha Petra Voborníka zaměřená na tematiku hraničních orientačních sloupů tehdejší ČSR. V tomto krátkém článku se z ní budeme snažit vypíchnout zajímavosti k naší oblasti a možná i něco málo přidat. V souvislosti s touto tématikou můžeme doporučit také knihu ZVLÁŠTNÍ ZAŘÍZENÍ NA KOMUNIKACÍCH 1936-38 vyšlou v roce 2009. Zde mimojiné najdete seznam jihočeských zvláštních zařízení - mnohde se jejich umístění kryje s níže popisovanými hraničními přechody.

Článek bude rázem spíše poznámkového charakteru. Klikejte i na hypertextové odkazy !

s. 67
V únoru 1927 byly nově zřízeny tyto celní cesty na hranici čsl. - rakouské:
* Guglwald - Kaplické Chalupy - nový hraniční sloup
(dříve Kapellner Waldhäuser, zničeno 50. léta, zanikleobce.cz)
* Diendorf - Dolní Vltavice - nový hraniční sloup (dříve také Untermoldau, Unterwuldau, zničeno při napouštění Lipna, zanikleobce.cz)

* Zvonková/Glöckelberg - Schöneben - sloup ze zrušené celní cesty Neu Albenreuth - Starý Albenreuth (Zvonková měla tři části, z toho Zadní Zvonková-celnice zanikla zcela
- budova Československé celní stráže v těsné blízkosti hraničního přechodu (stavení č.p. 122) byla postavena v roce 1919, sloužila jako celnice do záboru Sudet, v období války se stala ubytovnou. Při výstavbě 2 linie železné opony byla stržena, zanikleobce.cz)
* Chlum u Třeboně - Schlang (celní úřad Staňkov) - nový hraniční sloup
 

detail_img.php.jpeg

 Zadní Zvonková - celnice, při výkonu celní stráže se sousedy (Kamil Klusák)

s. 68 - mapka změněné situace u obce Pohoří na Šumavě čj. 576 k čís. D 31164/1939 (srv. odkaz zanikleobce.cz)
Červeně jsou na plánku označeny celní cesty (jižní na Sandl), tečkami osazené hraniční sloupy. Podle původního seznamu zde byly vztyčeny dva sloupy. Ty však byly v roce 1929 doplněny
sloupem třetím na cestě Pohoří - Joachimstahl.

bez-nazvu.jpg

 

pohori-na-sumave.jpeg

 Pohoří na Šumavě - bývalý hraniční přechod, nevíme ovšem který z oněch tří to je (srv. níže) - 30. léta, repro: Glaube und Heimat (Jaroslav Vacek)

s. 85-86
Oprava hraničních sloupů v Českých Velenicích

---------------------------------------------------------------------

V době první republiky zde existovaly 2 hraniční přechody a to na celních cestách České Velenice - Gmünd a České Velenice - Wielands.

V lednu 1938 podal Inspektorát finanční stráže v Českých Velenicích zprávu, že je nutné obnovit nátěry hraničních orientačních sloupů a jejich znaků. Sloupy dle hlášení "nebyly opravovány od doby jejich postavení a jejich barva je vlivem povětrnosti spláchnuta a email na státních znacích oprýskán, takže jejich kov značně reziví".
Ministerstvo vnitra ve své instrukci z 11. února 1938 uložilo, aby "zbytky dosavadního nátěru byly plně odstraněny a sloupy pečlivě zbaveny rezu, nečistoty a prachu. Po úplném očištění natřou se sloupy nejprve rezivzdornou barvou "Malva" a po uschnutí emailovou lakovou barvou. Stejně se postupuje při nátěru státních znaků. Oprava budiž provedena co nejúsporněji, zejména jest se vyvarovati zvláštních služebních cest úředníků za účelem zadání, kontrolování a převzetí prací, práce budiž zadány oprávněnému živnostníku v blízkosti pracovního místa. K informaci se podotýká, že náklad na práce bez barev se pohybuje od 150-200 Kč za jeden sloup. Barvy jest objednati přímo u výše označené firmy. Dozor na práci a její převzetí je možno obstarati místními orgány četnictva nebo silniční správy, popřípadě lze si vyžádati součinnost místního celního úřadu nebo inspektorátu finanční stráže."

Dne 23. března 1938 byl sepsán zadávací protokol s místním živnostníkem Jaroslavem Sýkorou, který později práce skutečně vykonal. O tom podalo Okresnímu úřadu v Třeboni dne 17. srpna 1938 zprávu velitelství velenické četnické stanice (velitel stanice vrchní strážmistr Kubeš). Vyúčtování bylo evidováno ministerstvem vnitra dne 17. září 1938.
Své opravené podoby si tedy tyto opravené hraniční sloupy moc neužily. Dodejme, že přímo ona kniha jinde popisuje, jaké obstrukce se dělaly např. kolem správného nátěru sloupů. I tato historka je obecně zajímavý pohled do mentality úředního šimla první republiky

Na mapce dole máme situaci z doby 1. republiky - 1:75 000.
Město bylo připojeno dne 6. října 1938 k Říši, což postihlo všechny obce, které byly v roce 1920 přičleněny k ČSR, kromě Tušti (Schwarzenbach). Okupované území připadlo říšské župě Dolní Dunaj (Niederdonau). Nová hranice se zastavila severně od Velenic cca. na čáře Hrdlořezy - Tušť - Klikov. Na pár týdnů nebyl do obsazeného města přístup. Teprve od 20. listopadu byla definitivně vyznačena vojenská státní hranice. Obsazené České Velenice byly nejprve uváděny pod názvem Gmünd - Bahnhof (Gmünd – Nádraží). V roce 1942 pak byla obec připojena ke Gmündu jako Gmünd III. V tomto nejsou historické prameny zajedno. Někdy je název Gmünd III používán během celého období války nebo se vyskytují obě pojmenování v jednom názvu (Gmünd III – Bahnhof).
(zápis starosty Františka Sivery v městské kronice, více vergangenes.gmuend.at)

bez-nazvu.jpg

s. 144 - Hraniční sloupy v naší oblasti na čsl. - rakouské hranici
---------------------------------------------------------------------------------------
politický okres Jindřichův Hradec (stavební úřad JH)

* celní úřad Košťálkov, silnice Kautzen - Košťálkov, poř. č. 201 (Koštálkov zničen zcela,
"zvláštní zařízení" - polit. okrese Jindřichův Hradec č. 13, výhybné zídky doplněny závorou od firmy A.Ippen,  zanikleobce.cz)
* celní úřad Nová Bystřice, silnice Grametten - Obora - Nová Bystřice, poř. č. 202
* celní úřad Nová Bystřice, silnice Haugschlag - Smrčná - Nová Bystřice, poř. č. 203
stav říjen 1927
* c. ú. Staňkov, silnice Chlum u Třeboně-Schlang, nový sloup p. č. 221

politický okres Třeboň (stavební úřad JH))
* c. ú. Neu Nagelberg (RAK), silnice Steinbach-Nagelberg-Halámky, poř. č. 204
* c. ú. Neu Nagelberg (RAK), silnice Nová Ves .n. Lužnicí - Neu Nagelberg - Brand, p. č. 205
* c. ú. České Velenice, silnice Gmünd-České Velenice, p. č. 206
* c. ú. České Velenice, silnice Wielands - České Velenice, p. č. 207

politický okres Kaplice (stavební úřad České Budějovice)
* c. ú. Nové Hrady, silnice Pyrabruck-Nové Hrady, p. č. 208
* c. ú. Pohoří na Šumavě, silnice Karlstift-Pohoří na Šumavě, p. č. 209
* c. ú. Pohoří na Šumavě, silnice Joachimstal-Pohoří na Šumavě, p. č. 210, stav říjen 1927 - dodán a vyměněn sloup č. 205 ze zrušené celní cesty
* c. ú. Cetviny-Hamry (RAK), silnice Leopoldschlag-Hamry-Cetviny (Zettwing - budova celního úřadu zanikleobce.cz, Cetviny hamr - Zettwing Hammer, Brücknerův hamr, zanikleobce.cz), p. č. 211
* c. ú. Dolní Dvořiště, silnice Wullewitzt-Dolní Dvořiště, p. č. 211
* c. ú. Horní Dvořiště, silnice Deutsch Hörschlag-Horní Dvořiště, p. č. 213 (Český Heršlák zničen částečně, zanikleobce.cz)
* c. ú. Weigetschlag, silnice Vyšší Brod-Studánky-Weigetschlag-Leonfelden, p. č. 214
--------------
(stav únor 1927 - viz. výše)
* c. ú. Guglwald (RAK), silnice Guglwald-Kaplické Chalupy, nový sloup p. č. 216
* c. ú. Diendorf (RAK), silnice Diendorf-Dolní Vltavice, nový sloup p. č. 217
(stav říjen 1927)

politický okres Český Krumlov (stavební úřad České Budějovice)
* c. ú. Glöckelberg/Zvonková, silnice Glöckelberg-Schöneben, přeložený sloup č. 13 (stav únor 1927) - viz. výše

pyhr.jpg

Německý lehký tank Pz.Kpfw.II Ausf.C překračuje 8.října 1938 státní hranici na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck. Pancéřová závora Ippen a kolejnicová uzávěra s příkopem a valem tvořila Zvláštní zařízení na komunikaci č.7 v pol. okrese Kaplice.
/http://www.kallich.tym.cz/28-11-prapor-sos-c-budejovice/ /

s. 150 - Množství barev v kg k natření hraničních sloupů
------------------------------------------------------------------------------
* státní stav. úřad Jindřichův Hradec

Malva - červená 1,5 - bílá 2,75 - modrá 0,75
Emailová - červená 1,5 - bílá 1,5 - modrá 0,75

* státní stav. úřad Budějovice České
Malva - červená 1,5 - bílá 2,75 - modrá 0,75
Emailová - červená 1,5 - bílá 1,5 - modrá 0,75