Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokument č. 4 - Návrh na nové vytýčení 2. sledu v úseku 184 (VS1, 3. odd. Taj., K 134)

13. 9. 2011

Vojenský stavební dozor 184       Chlum u Tř., 31. srpna 1938

č. j. 389 Taj. 1938

Věc: objekty druhého sledu – nové vytýčení.

Příloha: 1.
                                                                                                                                                     

                                  Velitelství I. sboru      
                                                                                                                 Praha.

    Prosím, aby mi bylo povoleno znovu vytyčiti objekty druhého sledu v lese tak, aby nejen chránili objekty prvého sledu, ale aby z nich byla vytvořena samostatná druhá linie ve vzdálenosti as 100 – 150 m za prvním sledem podle přiloženého náčrtu a aby se mohly v prosvětlení před druhým sledem provésti přípravy pro překážky, eventuelně tyto překážky ihned postaviti jako před prvním sledem. Mimo to provésti pozorovací průseky 2m široké před palebnými průseky I. sledu tak, jak jsou znázorněny na přiloženém náčrtu. Místo průseků ve druhém sledu provedlo by se jen prosvětlení ve vysokém lese tak, aby bylo z objektů II. sledu viděti na překážky II. sledu a na objekty I. sledu.


                                                                                                     npor. žen. Bohumil Varhaut
 

druh-sl.jpg

Posudek návrhu (rukopis)

Umístění 1. sledu uvedeným způsobem je nutné. Podle plánu a schválení trasy bylo předpokládáno, že tomu tak je. Vytýčení prováděl zástupce vel. I. sboru. Pokud jde o způsob provedení průzkumu, odporuje navržená úprava rozkazům hl. št. ŘOP.

Trasa lesem procházející je v tomto úseku dlouhá 10. 550 m. Jde tudíž o pracný náklad (?). Dá se předpokládat, že v kruhu lesa, takto prosekaném by vznikla mýtina.

Navrhuji: 1/ používati dosavadní způsob průseků (s) patřičným prosvětlením, čímž se získá viditelnost.

Jedině v lesích do 40 let, tj. v porostech mezi objekty č. 53 – 61 – kde je hustý les a mezi objekty č. 79 – 83 kde je neprůchodný terén upraviti průseky navrženým způsobem, poněvadž terén je nepřehledný a tím se získá viditelnost hlubšího předpolí.

2/ Provést jenom vytýčení 2. sledu.

3/ Předem (?) věc řešit na místě, poněvadž VSD neuznává důvody.

12./ IX. Král (podpis)

Odpověd z vel. sboru.

Na Vaše č. j. 389 Taj. - VSD 184 – 1938:

Vytýčiti znovu druhý sled Vám nepovoluji.

Proveďte stavbu druhého sledu podle schváleného návrhu /: č. j. 43. 350 Taj. - 3. odděl. Vel. I. sboru :/

Urychlete stavbu prvního sledu.

Mýcení průseků podle dosavadních nařízení /: pročištění lesa t. j. odstranění spodních větví stromů (mimo tyto průseky) může být provedeno později. :/ .