Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dokument č. 2 - Popis trasy úseku 184 (VS1, III. odd. Taj., K 131)

Popis trasy úseku 184.

Od objektu čís. 1 – 14 prochází trasa řídkým borovým lesem v přehledném terénu, proto mohly být objekty umístěny 200 – 260 m od sebe.

Od objektu čís. 14 – 45 prochází trasa podél Třeboňské cesty terén mírně zvlněný, takže v některých místech musely být objekty zhuštěny až na 160 m.

Od objektu č. 45 – 53 je opět terén přehledný, mírně stoupající, takže objekty bude možno dáti na vzdálenost až 260 m od sebe.

Od objektu č. 53 – 61 prochází trasa hustým lesem, ale v poměrně výhodném terénu, takže objekty nebude nutno zhustit.

Od objektu č. 61 – 68 bylo nutno dáti objekty na poměrně malé vzdálenosti, protože je členitý terén a prochází tudy trať a silnice Praha – Čes. Velenice.

Mezi objekty č. 68 – 79 prochází trasa přes inundační území řeky Lužnice, kde není možno stavěti objekty a proto bylo nutno umístiti na zvýšeném okraji lesa více objektů, aby ochránily tento prostor palbou.

Od objektu č. 79 – 83 je terén nepřehledný, proto bylo nutno dáti objekty na krátké vzdálenosti, protože ev. odkopy v palebných průsecích by byly nákladnější nežli postavení více objektů.

Od objektu č. 83 – 88 je terén rovný, takže objekty jsou až 400 m od sebe.

Dále prochází trasa od objektu 88 – 91 po hrázi Purkrabského rybníka, kde nebylo možno řešiti druhý sled, protože louky pod hrází rybníka jsou níže položeny než hladina rybníka a hráz brání výstřelům na rybník.

Objekt č. 92 je na hrázi rybníka Točník, aby byla zesílena palebná přehrada na této hrázi, po níž vede cesta do staňkovského revíru, byl umístěn objekt č. 93 na svahu pod rybníkem Zájezek.

Od objektu 94 – 96 prochází trasa přes louku před Chlumem u Třeboně a mohly býti pro rovný terén dány od sebe na vzdálenost 600 m.

Mezi objekty 96 – 99 je vzdálenost 220 m, protože je terén zvlněn.

Od objektu 99 – 109 prochází trasa po hrázi rybníku Hejtman, kde bylo možno dáti objekty na vzdálenost 260 – 560 m a řešiti druhý sled na svazích přivrácených k rybníku.

Od objektu č. 109 – 110 prochází trasa v polích, mezi rybníkem Hejtmanem a Špačkovem v poměrně přehledném terénu takže objekty jsou vzdáleny až 380 m od sebe.

Na hrázi rybníka Špačkov bylo nutno postaviti dva objekty typu "D" aby byla zachována razance palby na rybník Špačkov i pole pod hrází.

Od objektu č. 111 – 117 je trasa na břehu rybníka Staňkov, takže objekty bylo možno dáti na velké vzdálenosti a druhý sled řešiti na svazích přivrácených rybníku.

Od objektu č. 94 u městyse Chlumu bylo nutno vyhnouti se s trasou přes louky před obec, protože v původním návrhu trasy procházející obcí Chlum nebylo možno vytvořiti palebnou přehradu a dosíci spojení mezi objekty. V nově navržené trase využije se jako překážek PÚV existujících již stok, které se prohloubí a rozšíří. Prohloubení a rozšíření stok dá se provést bez obtíží, protože vodu lze z nich vypustiti a její přítok z rybníku Hejtman zastaviti.